Ecoschools

Behalve rekening houdend met de eisen die het Daltononderwijs stelt, hebben we bij het bouwen van de school, rekening gehouden met een andere missie die wij voorstaan; namelijk met het milieu; de opvoeding van onze leerling met betrekking tot omgaan met duurzaamheid. Er is daarom gekozen voor het gebruik van zonnepanelen, verwarming door middel van aardwarmte, de opvang van hemelwater dat vervolgens gebruikt wordt om de toiletten door te spoelen.

De school onderschrijft het belang van een duurzame samenleving. Om hier invulling aan te geven hebben we de afgelopen jaren gestreefd naar de “Groene Vlag”, de internationale certificering van Eco-Schools. Deze certificering is ons voor de eerste keer in oktober 2007 ten deel gevallen. En in de jaren erna hebben wij de tweede, derde en vierde Groene vlag mogen ontvangen! Wereldwijd zijn er meer dan 2000 scholen die dit hebben bereikt, in Nederland praten we over maar een handjevol scholen!!!!!!

Inloggen