Vacature

Wij vragen op korte termijn:

INVAL LEERKRACHTEN om een invalpool te formeren)

Inzetbaar voor de groepen 1 t/m 8.

INVAL ONDERWIJSASSISTENTEN

Ter ondersteuning van alle groepen.

Onze toekomstige collega’s :
  • Hebben een goed ontwikkeld organisatietalent en improvisatievermogen.
  • Zijn communicatief vaardig; o.a. In gesprekken met ouders.
  • Kunnen zich vinden in de uitgangspunten van onze school.
  • Zijn initiatiefrijk en gericht op samenwerking.
  • Beschikken over een flexibele instelling.
Wij bieden:
  • Een goed pedagogisch klimaat.
  • Een fijne, moderne school, waar de teamleden hard werken om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en die zeer betrokken zijn  bij ouders en kinderen.
  • Een groeiende school.
  • Een sociaal en samenwerkend team. Ondersteund door een aantal onderwijsassistenten.
Missie van Daltononderwijs

“Daltononderwijs is iedereen gegund”

Daltononderwijs staat voor een brede vorming ( zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling.

Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat elke leerlingen past en uitnodigt om op basis van zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen.

Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Visie van het Daltononderwijs

“De opbrengst dat ben ik”

Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Het Daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar kinderen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.

Het Daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

Onze school

Onze school is een 1-pitter. Dat wil zeggen dat er sprake is van een verenigingsstructuur. Het bestuur daarvan bestaat uit ouders. Deze bestuurders worden gekozen in de Algemene Leden Vergadering. De Daltonschool is een middelgrote school. Het team bestaat uit 10 leerkrachten en 4 onderwijsassistenten.

Onze mooie schoolgebouw helpt ons om onze principes en ambities ten opzichte van vernieuwend onderwijs te verwezenlijken. De inrichting van het gebouw en de ruimtes geven ons de gelegenheid om het Dalton onderwijs in optima forma te verwezenlijken.

Informatie

Mw. Eileen Willers- Van Immerseel (directeur)
0187-482980 of
06-10643316

e.willers@daltonschooldevliegers.nl

Inloggen