Vacature directeur Daltonschool de Vliegers

Daltonschool De Vliegers is een kleinschalige, geborgen basisschool in Middelharnis, gelegen op het natuurrijke eiland Goeree-Overflakkee. De leerlingen van De Vliegers komen zowel uit Middelharnis als uit de omringende dorpen van het eiland. Veel van de ouders van de leerlingen kiezen bewust voor het daltononderwijs.

Zo’n 180 leerlingen, verdeeld over momenteel 7 groepen volgen in een open, betrokken en kindgerichte omgeving onderwijs, vanuit het motto van de school: ‘Leren doe je samen’.

Er heerst een veilige en warme sfeer in de school, waarbinnen leerlingen, ouders en de circa 20 bevlogen medewerkers van de school nauw met elkaar in verbinding staan. Het daltonconcept wordt binnen de school breed gedragen en uitgedragen vanuit de vijf kernwaarden van het daltononderwijs:

  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in deze vacature? Klik dan op onderstaande link.

https://beteor.nl/onderwijs/vacature/directeur-daltonschool-de-vliegers-vereniging-ibogo/

Vacature leerkracht

Wij zijn op zoek naar een:

LEERKRACHT, vanaf schooljaar 2021- 2022: ongeveer 0,65 fte
Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast dienstverband.

Onze toekomstige collega

  • Kan zich vinden in de uitgangspunten van onze school.
  • Is communicatief vaardig; o.a. In gesprekken met ouders. 
  • Is initiatiefrijk en gericht op samenwerking. 
  • Heeft een goed ontwikkeld organisatietalent en improvisatievermogen.
  • Beschikt over een flexibele instelling.

Wij bieden:
Een fijne, moderne school, waar de teamleden hard werken om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en waar teamleden zeer betrokken zijn bij ouders en kinderen.
Een groeiende school met 8 jaargroepen.
Een goed pedagogisch klimaat.
Een sociaal en samenwerkend team.
Ondersteund door een aantal onderwijsassistenten. 

Missie van Daltononderwijs
“Daltononderwijs is iedereen gegund”
Daltononderwijs staat voor een brede vorming ( zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat elke leerlingen past en uitnodigt om op basis van zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Visie van het Daltononderwijs
“De opbrengst dat ben ik”. Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het Daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar kinderen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. Het Daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. 

Onze school
Onze school is een 1-pitter. Dat wil zeggen dat er sprake is van een verenigingsstructuur. Het bestuur daarvan bestaat uit ouders. Deze bestuurders worden gekozen in de Algemene Leden Vergadering. De Daltonschool is een middelgrote school. Het team bestaat uit 12 leerkrachten, een vakdocent bewegingsonderwijs, 4 onderwijsassistenten, een administratief medewerker en een directeur. Onze mooie schoolgebouw helpt ons om onze principes en ambities ten opzichte van vernieuwend onderwijs te verwezenlijken. De inrichting van het gebouw en de ruimtes geven ons de gelegenheid om het Dalton onderwijs in optima forma te verwezenlijken. 

Informatie:
Mw. Eileen Willers- Van Immerseel (directeur)
0187-482980 of 06-10643316 

Sollicitaties met C.V.  graag voor 10 mei 2021 naar:
e.willers@daltonschooldevliegers.nl 
o.v.v. Vacature Daltonschool de Vliegers

 

 

What do you want to do ?
New mail

Inloggen