Vakantierooster

1e schooldag ma 30 augustus 2021
Herfstvakantie ma 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie vrij 24 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie ma 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag vr 15 april 2022
2e Paasdag ma 17 april 2022
Meivakantie ma 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart do & vr 26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag ma 6 juni 2022
Zomervakantie ma 11 juli t/m 22 augustus 2022
Vrijdag voor zomervakantie: 11.30 uur vrij 

Schoolgids

Hieronder vindt u de schoolgids van Daltonschool de Vliegers. Hierin kunt u o.a. onze visie, onze daltonvisie, de schooltijden, vakanties, afspraken en resultaten vinden.

Download de schoolgids:

schoolgids-2021-2022

Schoolplan

Hieronder vindt u het schoolplan van Daltonschool de Vliegers.

Download het schoolplan:

schoolgids-2020-2021

Bestuursverslag

Download het bestuursverslag:

bestuursverslag-2020

SOP

Hier vindt u ons School Ontwikkelings Plan. Hierin kunt u vinden wat wij kunnen bieden aan de leerlingen die onze school bezoeken.

Bestuur

De ouders die kinderen op school hebben zijn lid van de vereniging IBOGO (Individueel Basis Onderwijs Goeree-Overflakkee). De leden kiezen een bestuur welke is samengesteld uit ouders. Het bestuur is het bevoegd gezag van de school en deze schrijft ieder jaar twee maal een algemene ledenvergadering uit. De bestuursleden hebben verschillende taken en zijn verdeeld in een Toezichthoudend en Uitvoerend deel. Er zijn een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Daarnaast bestaat het bestuur nog uit een aantal leden met als taken: personeel, gebouw en PR. Voor meer informatie over het bestuur en haar leden, verwijzen wij naar de schoolgids.

Pesten

Kinderen op Daltonschool de Vliegers moeten zich veilig voelen. Een kind dat zich niet veilig voelt, kan niet het beste uit zichzelf halen. Daarom is een pestprotocol opgesteld dat binnen de groepen wordt gehanteerd.

Iemand niet op het uiterlijk beoordelen of beoordeeld worden. 

 • Niet iemand buitensluiten. 

 • Niet aan spullen van een ander zitten. 

 • Elkaar niet uitlachen. 

 • Elkaar niet bij de bijnaam noemen of uitschelden. 

 • Niet roddelen over elkaar. 

 • Geen mishandeling plegen, niet lichamelijk en niet geestelijk. 

 • Elkaar met rust laten/ niet met een ander bemoeien. 

 • Geen partij kiezen bij een ruzie. 

 • Geen aandacht aan de pester schenken.

 • Blijft de pester doorgaan dan aan de leerkracht vertellen. Eerst een ruzie zelf uitpraten. Helpt dit niet, dan aan de leerkracht vertellen. 

 • Luister naar elkaar. 

 • Word je gepest, praat er thuis over, je moet het niet geheim houden. 

 • Nieuwkomers op school goed ontvangen en goed opvangen. 

 • Deze afspraken gelden op school en daarbuiten.

Ziekte, overblijf en verzuim

Ziekte/Verzuim:
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan s.v.p. telefonisch voor schooltijd doorgeven (telefoon 0187–482980). In geval van besmettelijke ziekten (bijvoorbeeld waterpokken) is het verstandig dit even te melden. Het zal niet altijd mogelijk zijn, maar probeert u s.v.p. bezoeken aan tandarts en huisarts zoveel mogelijk buiten schooltijd af te spreken.

Overblijf:
De Daltonschool kent al jaren een eigen overblijfsysteem. Alle kinderen blijven tussen de middag over. Dit heeft te maken met het feit dat de school door het soort onderwijs een streekfunctie heeft. Bovendien draagt het gezamenlijk eten bij aan het Daltonprincipe. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.
Dit kan omdat we voor het overblijven de hulp van de ouders/verzorgers inschakelen. Alle ouders/verzorgers worden ingezet voor de overblijf-beurten. Dit wordt vastgelegd in het overblijfschema. Het overblijf-schema vindt u voor in de Dalton-agenda (vanaf pagina 1) die u aan het begin van het schooljaar is uitgereikt

Gedurende de pauze is naast de overblijfouder ook altijd een vaste overblijfkracht aanwezig op het school-plein. De vaste krachten bestaan uit een groep ouders die gedurende het schooljaar op een door hen te bepalen dag aanwezig zijn voor toezicht op het schoolplein tijdens de lunchpauze.
Het team van vaste overblijfkrachten bestaat uit de volgende ouders:
Maandag: Mirzelza Tengnagel / Ivo Belt
Dinsdag: Daisy Ollefers
Donderdag: 
Vrijdag: 

Overblijfregels

Leerkrachten en ‘vaste’ overblijfouders vinden het belangrijk om de afspraken die gelden rondom het overblijven onder ieders aandacht te brengen. Het overblijven geschiedt in drie etappes van 11.30 tot 12.00 uur voor de groepen 5/6, 6/7 en 8 en 12.00 tot 12.30 uur voor de groepen 3 en 4  van 12.30 tot 13.00 uur voor de kleutergroepen. 

 – De drie overblijfkrachten wandelen het plein rond en kijken met regelmaat ook om de hoeken van het gebouw. Zij grijpen in als het nodig is, stimuleren een spel, draaien eens aan een touw, strikken een veter, plakken een pleister en maken een praatje.
– De EHBO trommels staan in de keuken/coolpacks liggen in de vriezer.
– Soms spelen de kleuters nog op het plein van half 12 tot 12 uur; hun eigen leerkrachten en stagiaires letten op hen.
– Tijdens de pauzes mag er niet op eigen steppen/fietsen/skateboards e.d. worden gespeeld.
– De groepen 3/4/5/6/7/8 mogen niet met het rijdend materiaal van de kleuters spelen.
– Als de zandbak open is mogen alle kinderen er gerust in spelen.
– Er mogen geen doeken en touwen in het klimrek worden geknoopt.
 – De kinderen melden aan de overblijfouders wanneer zij naar binnen willen om naar het toilet te gaan.
– Voetballen; op het voetbalpleintje tussen de doelen, vraag aan een overblijfouder of je de bal mag gaan halen als deze achter het hek is beland. 
– Achter het grote scherm kan met ballen worden gespeeld.
– Grof taalgebruik of brutaal gedrag naar ouders wordt niet getolereerd. Ouders dienen met respect te worden benaderd door de kinderen. Mocht het nodig zijn om in te grijpen, wanneer kinderen zich niet aan de afspraken houden, hebben de leerlingen zich te houden aan de aanwijzingen die de overblijfouders geven.

Inloggen